Leczenie kanałowe zęba, mikroskop, Warszawa, Gocław

Powikłaniem urazu lub próchnicy zęba może być zapalenie miazgi i konieczność leczenia kanałowegoendodontycznego zęba. W dużym uproszczeniu leczenie stomatologiczne w taki przypadku, polega na usunięciu zainfekowanej lub martwej miazgi z komory oraz z kanałów zęba. Następnie lekarz dentysta mechanicznie i chemicznie opracowuje cały system kanałów korzeni zębów i ostatecznie szczelnie je wypełnia.

Dzięki rozwojowi nowoczesnych systemów endodontycznych w stomatologii, możliwe jest obecnie zachowanie zębów dotychczas skazywanych na usunięcie. Leczenie kanałowe jest bardzo pracochłonne i czasochłonne, wymaga specjalistycznego, drogiego oprzyrządowania oraz ogromnej wiedzy i umiejętności.

Najistotniejszym elementem leczenia endodontycznego jest prawidłowe udrożnienie, oczyszczenie i poszerzenie kanałów na całej ich długości. Opracowanie kanału jest zabiegiem skomplikowanym, wymagającym dużo doświadczenia i cierpliwości lekarza stomatologa. Trudność może sprawić ustalenie tzw. długości roboczej kanału, czyli określenie lokalizacji wierzchołka korzenia w odniesieniu do zakończenia pracującego narzędzia podczas opracowywania, a szczególnie udrażniania kanału zęba.

Pierwszą metodą diagnostyki jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego leczonego zęba. Wciąż udoskonalane narzędzia kanałowe, pozwalają opracować kanały do fizjologicznego otworu wierzchołkowego korzenia zęba, co chroni z kolei tkanki okołowierzchołkowe. Za pomocą endometru lekarz stomatolog może dokładnie zmierzyć długość kanału korzeniowego zęba. Użycie endometru pozwala również zastąpić badanie rtg/rvg u kobiet w ciąży i rozpocząć konieczną terapię endodontyczną bez odkładania leczenia do czasu porodu.

Kolejnym urządzeniem coraz częściej stosowanym przez lekarzy dentystów w leczeniu kanałowym zębów jest mikroskop operacyjny (endodontyczny). Pozwala on lekarzowi na odnalezienie ujść kanałów korzeniowych zębów pacjenta, lokalizację kanałów dodatkowych, opracowanie cieśni kanałów nietypowych, bardzo precyzyjnie opracowanie całego systemu kanałowego, udrożnienie zakrzywionych kanałów, czy usunięcie nieszczelnego, starego wypełnienia z kanałów (tzw. leczenie re-endo). Niekiedy bowiem, zęby w przeszłości nieprawidłowo leczone kanałowo, wymagają ponownego leczenia (nieszczelne wypełnienie kanałów, pozostawione złamane narzędzia, zmiany okołowierzchołkowe).

Po udrożnieniu i opracowaniu systemu kanałowego zęba, wyjałowieniu i osuszeniu endodonta może wypełnić wszystkie kanały zęba. Istotne jest szczelne zamknięcie ich światła, ścisłe przyleganie materiału do ścian kanału na całej jego długości aż do otworu wierzchołkowego. Obecnie za najbardziej skuteczne sposoby wypełniania kanałów uważa się metody kondensacji płynnej gutaperki: bocznej (lateralnej) i wierzchołkowej (wertykalnej) z użyciem uszczelniaczy (sealer).

Po wykonaniu kontrolnego zdjęcia rtg i upewnieniu się, że kanały zostały wypełnione prawidłowo, lekarz stomatolog może przystąpić do odbudowy korony zęba za pomocą materiału kompozytowego lub wykonując koronę protetyczną. Tak wyleczony ząb ma szansę pełnić prawidłową funkcję przez wiele lat.

W celu estymacji kosztów leczenia endodontycznego zęba zapraszamy do naszego cennika. Podane koszty leczenia endodontycznego zawierają łączny koszt leczenia kanałów zęba pod mikroskopem (opracowanie kanałów zęba, wypełnienie kanałów, zdjęcia RTG, koferdam), nie zawierają jedynie kosztu odbudowy zachowawczej (wypełnienie, odbudowa kompozytem korony zęba) lub odbudowy protetycznej (wkład koronowo- korzeniowy plus korona protetyczna).

Alternatywą dla leczenia endodontycznego jest usunięcie (ekstrakcja) chorego zęba. Ze względu na koszty i trudności, ostateczną decyzję podejmuje pacjent, ale należy mieć świadomość, że usunięcie zęba rodzi kolejne problemy związane z uzupełnieniem luki w łuku zębowym. Braki zębowe w jamie ustnej pacjenta, można uzupełnić protetycznie za pomocą mostów, implantów czy protezy wyjmowanej. Pozostawienie luki i zaniechanie leczenia protetycznego może doprowadzić do niekontrolowanego przemieszczania pozostałych zębów, obrotów zębów sąsiednich, „wysuwania” zębów przeciwstawnych (górnych lub dolnych), zaniku kości w miejscu brakującego zęba, a w konsekwencji do utraty kolejnych zębów, upośledzenia żucia i zaburzeń w funkcjonowaniu stawów skroniowo- żuchwowych.

Podejmując decyzję, pacjent powinien brać pod uwagę również koszty wypełnienia miejsca po usuniętym zębie, niestety są one znacznie wyższe niż leczenia kanałowego oraz odbudowy protetycznej, które ma na celu uratowanie posiadanego zęba. Mając na względzie dobro pacjenta nasi lekarze dentyści usilnie namawiają pacjentów do walki o każdy ząb traktując ekstrakcję jako ostateczność. Dlatego w naszym gabinecie stomatologicznym oferujemy leczenie kanałowe zęba również z wykorzystaniem mikroskopu stomatologicznego, który często jest jedynym gwarantem poprawnego leczenia endodontycznego trudnych kanałów zębowych.

W naszym gabinecie stomatologicznym wykorzystujemy najnowsze rozwiązania techniczne i sprawdzone metody leczenia kanałowego zęba. Do dyspozycji naszych lekarzy są: mikroskop stomatologiczny, endometry, systemy mechanicznego i ręcznego opracowania kanałów zęba, specjalny pistolet do wypełniania kanałów metodą płynnej gutaperki, która gwarantuje szczelne i bezpieczne wypełnienie wyleczonych kanałów zęba.

Po leczeniu endontycznym, należy pamiętać o niezwłocznej odbudowie korony zęba poprzez odpowiednią odbudowę protetyczną. Zaniechanie lub odłożenie tego obowiązku przez pacjenta, może skończyć się pęknięciem wzdłużnym wyleczonego endodontycznie zęba co niestety jest równoznaczne z koniecznością jego usunięcia (ekstrakcji).

Zapraszamy Państwa do zapoznania się
z cennikiem naszych usług.