Leczenie kanałowe zęba, pod mikroskopem, Warszawa, Praga Południe

Mikroskop CarlZeiss lekarz stomatolog przy pracyZabiegi stomatologiczne wykonywane są w zakresie małego pola operacyjnego i dotyczą często struktur wielkości dziesiątych części milimetra. Na efekt leczenia i jego odległe skutki ma więc wpływ precyzja wykonania zabiegu przez lekarza dentystę. Podstawowym narzędziem pracy stomatologa od zawsze był jego wzrok, obecnie jednak z pomocą przychodzi mu technika, pozwalająca na zastosowanie leczenia tam gdzie wcześniej było by to niemożliwe.

Nowoczesna stomatologia posługuje się dziś lupami i mikroskopami, które pozwalają na uzyskanie znacznego powiększenia (do 25 razy) pola zabiegowego. Stosuje się je z powodzeniem w diagnostyce stomatologicznej (nieszczelne wypełnienia, wczesne stadia próchnicy zębów), stomatologii zachowawczej (opracowanie niewielkich ubytków, dokładne wypełnianie trudnodostępnych ubytków), protetyce (precyzyjne szlifowanie tkanek zębów pod odbudowy protetyczne, przygotowanie kanałów do wykonania wkładów korzeniowo- koronowych, kontrola precyzji osadzania prac protetycznych), chirurgii (stosowanie mikronarzędzi ograniczających dolegliwości po zabiegu, przyspieszających gojenie) i w leczeniu endodontycznym (kanałowym).

Główną dziedziną stomatologii, która dynamicznie rozwija się obecnie dzięki zastosowaniu technik mikroskopowych jest wąska specjalizacja stomatologiczna - endodoncja. Mikroskop pozwala tu na prawidłowe rozpoznanie anatomii danego zęba, tj. odnalezienie ujść kanałów korzeniowych i zlokalizowanie kanałów dodatkowych, nietypowych, zakrzywionych. Dzięki zastosowaniu mikroskopu możliwe jest prawidłowe oczyszczenie, udrożnienie i mechaniczne opracowanie nawet najcieńszego kanału zęba. Użycie mikroskopu zabiegowego ułatwia także precyzyjne, szczelne wypełnienie kanałów tylko do otworu fizjologicznego (czyli miejsca największego przewężenia kanału) na wierzchołku korzenia zęba, bez uszkodzeniaMikroskop CarlZeiss zdjęcie gabinet tkanek okołowierzchołkowych.

Dzięki mikroskopom możliwe jest także prawidłowe powtórne leczenie endodontyczne (tzw. re-endo). W przeszłości, z powodu ograniczeń technicznych, nie było możliwości leczenia kanałów zakrzywionych. Wielu pacjentów ma więc tylko częściowo wypełnione kanały zęba, co może powodować reinfekcje, zmiany okołowierzchołkowe i torbiele. Pomimo braku miejscowych dolegliwości bólowych, takie zęby mogą być przyczyną zakażeń ogniskowych i powodować zmiany w tkankach odległych (oczy, serce, nerki) czyli powodować daleko idące, niekorzystne dla ogólnego zdrowia pacjenta, konsekwencje. W takich wypadkach konieczne jest ponowne leczenie kanałowe zęba. Mikroskop pozwala na usunięcie twardego, nieszczelnego cementu stomatologicznego pozostawionego w kanałach, złamanych w przeszłości narzędzi endodontycznych, starych, nieszczelnych wkładów koronowo- korzeniowych, leczenie pęknięć i perforacji zęba, gojenie tkanek okołowierzchołkowych i ponowne, prawidłowe wypełnienie kanałów.

Większość zabiegów z użyciem mikroskopu przeprowadza się w ciągu jednej wizyty, co pozwala skrócić czas leczenia i ogranicza koszty.

Wszystkie zęby po leczeniu endodontycznym wymagają okresowej kontroli radiologicznej.

W naszym gabinecie leczenie mikroskopowe przeprowadza doświadczony lekarz dr Marcin Sorbian z udziałem wykwalifikowanej asystentki. Pacjent jest znieczulony do zabiegu i ułożony w pozycji leżącej. W cenie zabiegu (patrz cennik- link poniżej) zawarte są wszystkie koszty związane z prawidłowym leczeniem i wypełnieniem kanałów zęba:

  • użycie mikroskopu bez limitu czasowego,
  • znieczulenie przewodowe zęba,
  • koferdam,
  • wszystkie zdjęcia RTG/ RVG podczas wizyty,
  • opracowanie kanałów zęba (mechaniczne i ręczne),
  • prawidłowe wypełnienie kanałów zęba metodą płynnej gutaperki.

Posiadamy jeden z najlepszych diagnostyczno- zabiegowych urządzeń na rynku-  mikroskop stomatologiczny Carl Zeiss. Cechuje go zaawansowany układ optyczny światowego lidera w branży. Bardzo jasne, halogenowe oświetlenie pola zabiegowego, wykorzystujące wbudowany światłowód oraz uchylny tubus poprawiają komfort i skuteczność pracy lekarza dentysty.

Zapraszamy do zapoznania się
z cennikiem leczenia z wykorzystaniem mikroskopu.