Lidia Niańko-Głowacka
Lekarz stomatolog, ortodonta

Ukończyłam studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Już w trakcie nauki interesowałam się chirurgią szczękowo- twarzową oraz ortodoncją wieku rozwojowego. Profilaktyka wad zgryzu oraz wczesne wdrożenie leczenia aparatami ortodontycznymi uzębienia mlecznego i mieszanego to zakres wiedzy oraz praktyki, którą od lat rozwijam.

Staż podyplomowy odbyłam w Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Warszawie, gdzie również zdałam egzamin specjalizacyjny.

Przez wiele lat mojej praktyki zawodowej, rozwijam swoje umiejętności w zakresie ortodoncji, systematycznie uczestnicząc w szkoleniach i kursach dotyczących nowych technik leczenia ortodontycznego oraz specjalistycznych sympozjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ortodontyczne.

Dużo satysfakcji sprawia mi leczenie interdyscyplinarne, które wymaga całościowego (holistycznego) podejścia do pacjenta np. w zakresie ortodontycznego przygotowania do leczenia implantologicznego lub protetycznego.

Cenię sobie pracę z dziećmi; obserwacja rozwoju zgryzu i jego właściwe ukierunkowanie jest dla mnie źródłem satysfakcji zawodowej.